Cách viết email hấp dẫn với người đọc

Viết email với đa phần mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này tôi tin là việc viết email sẽ không quá khó khăn với bạn.

Read more: Cách viết email hấp dẫn với người đọc

Để viết được email hấp dẫn người đọc, hãy dùng v ăn nói hơn là văn viết. Hãy viết như thể bạn đang nói chuyện với đọc giả của mình.

Tiêu đề email

Tiêu đề của email là phần quan trọng nhất. nó giúp email có được mở hay không. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề nên nói về một lợi ích đặc biệt nào đó mà đọc giả có thể quan tâm.

Nội dunng

Nội dung của email nên chứa các thông tin cá nhân hoá như tên gọicủa người nhận mail. Tôi thường bắt đầu email với cấu trúc “Xin chào Long” . Điếu này làm cho email trở nên thân thiện hơn./.

Read more: Cách viết email hấp dẫn với người đọc